Slaapstoornissen


Soms gaan de klachten vanzelf over. Als de klachten langer aanhouden dan drie maanden en er gevolgen zijn voor het functioneren overdag, kan verder onderzoek zinvol zijn.NIEUWS


Nieuwe locatie in

Heerenveen


Vanaf september 2023


SECRETARIAAT


Van der Oudermeulenlaan 1

2243 CR Wassenaar

070-2211162


Patiëntwaardering